Khóa học Online

Khóa học cung cấp các kiến thức chi tiết về bộ vi xử lý ARM Cortex M3/M4 và các ý tưởng, hướng dẫn để lập trình xử lý ngắt, sử dụng các ngoại vi dòng vi điều khiển STM32 trong việc xây dựng firmware cho một dự án.

5 điểm quan trọng mà các bạn sẽ đạt được khi tham gia khóa học:

 • Các kiến thức về kiến trúc Vi xử lý ARM Cortex M, bản đồ không gian bộ nhớ và giao diện bus
 • Hiểu và quản lý được các ngắt (Interrupts) trong một hệ thống, thiết kế được độ ưu tiên khi các ngắt lồng nhau
 • Biết cách khai thác, sử dụng các thư viện dành cho dòng Vi điều khiển STM32
 • Kĩ năng Debug trong quá trình phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng với ngôn ngữ lập trình C sử dụng STM32CubeIDE và Keil C IDE
 • Sử dụng được các ngoại vi thông dụng trên dòng Vi điều khiển STM32: GPIO, EXTI, UART...

Khóa học này dành cho ai?

 • Những sinh viên đang học các lĩnh vực có lập trình vi điều khiển, vi xử lý, thiết kế Hệ thống nhúng và Internet of Things
 • Các kỹ sư thiết kế hệ thống nhúng muốn bổ sung, nâng cao khả năng của mình trong công việc
 • Bất kỳ ai nghĩ về nhúng và muốn bắt đầu với nó thì hãy đăng ký tham gia ngay khóa học này vì bạn sẽ không bao giờ thất vọng!

Yêu cầu:

 • Nếu bạn có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và vi điều khiển sẽ là một lợi thế. Tuy nhiên, đó không phải là điều bắt buộc khi các bạn tham gia khóa học này.

Thông tin giảng viên:

 • Tôi là Nguyễn Huỳnh Nhật Thương - giảng viên chính của khóa học này. Tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hệ thống nhúng và hơn 3 năm tham gia vào công tác hướng dẫn thí nghiệm thực hành, trợ giảng các môn trong lĩnh vực này cho các giáo sư, phó giáo sư của các trường Đại học Washington, Portland State (US), Đại học Bách khoa Đà Nẵng (thông tin chi tiết hơn các bạn xem tại đây). Cùng đồng hành với tôi để hỗ trợ các bạn là 2 trợ giảng (mentors) Ngọc Hằng và Đức Thắng. Đây là 2 kỹ sư có kinh nghiệm khi đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho hàng trăm sinh viên tham gia các khóa học tại TAPIT, cũng như đã tham gia thiết kế và lập trình cho nhiều sản phẩm, dự án sử dụng vi điều khiển của hãng STM32 lõi ARM Cortex M.
 • Tôi tin rằng khóa học này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và thời gian google. Tôi và các trợ giảng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về các nội dung trong khóa học thông qua nền tảng này và ứng dụng Skype. Nếu bạn không hài lòng về bất cứ lý do gì khi tham gia khóa học, bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ trong vòng 30 ngày. Tôi thiết kế khóa học này và cam kết 100% sẽ hỗ trợ các bạn.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Giới thiệu
Bài 1: Tổng quan về khóa học
Bài 2: Ứng dụng của vi điều khiển, sự phổ biến của dòng vi xử lý ARM Cortex M
Bài 3: Một số khái niệm: CPU Core, CPU, MCU
Bài 4: Tài liệu hỗ trợ khóa học
Phần 2: Phần cứng thực hành trong khóa học (2 bài)
Bài 5: Phân tích và lựa chọn board phát triển vi điều khiển
Bài 6: Chi tiết board Discovery và Nucleo STM32F411
Phần 3: Trình phát triển tích hợp STM32CubeIDE (4 bài)
Bài 7: Tổng quan, tải về và cài đặt STM32CubeIDE
Bài 8: Cập nhật ST-Link Firmware
Bài 9: Tạo project
Bài 10: Hiểu cấu trúc project
Phần 4: Thư viện và chương trình mẫu (4 bài)
Bài 11: Tìm hiểu về CMSIS
Bài 12: Tìm hiểu và sử dụng thư viện HAL
Bài 13: Chương trình mẫu nhấp nháy LED
Bài 14: Download và Debug code
Phần 5: Kiến trúc Vi xử lý Arm Cortex Mx (4 bài)
Bài 15: Chế độ hoạt động
Bài 16: Các thanh ghi
Bài 17: Hệ thống Bus
Bài 18: Trình tự khởi động
Phần 6: Tổ chức bộ nhớ (4 bài)
Bài 19: Chức năng của bộ nhớ
Bài 20: Bản đồ không gian bộ nhớ Memory Map
Bài 21: Bit-Banding
Phần 7: System Exceptions và Interrupts (6 bài)
Bài 22: System Exceptions
Bài 23: Interrupts
Bài 24: NVIC - Bộ xử lý ngắt
Bài 25: Độ ưu tiên và thiết kế ngắt lồng nhau
Bài 26: Pending Interrupts
Bài 27: Quy trình vào và thoát ngắt của CPU
Bài 28: Stacking và Unstacking khi xử lý ngắt
Phần 8: Nguồn cung cấp và bộ dao động (3 bài)
Bài 29: Khối nguồn cung cấp của vi điều khiển
Bài 30: Các chế độ tiết kiệm năng lượng
Bài 31: Clock tree
Phần 9: Các kĩ thuật thiết kế luồng xử lý của chương trình nhúng (4 bài)
Bài 32: Polling
Bài 33: Interrupt
Bài 34: DMA
Phần 10: Lập trình ngoại vi GPIO (3 bài)
Bài 35: Cấu trúc và chức năng của khối GPIO
Bài 36: Thực hành code và debug GPIO OUTPUT với LED
Bài 37: Thực hành code và debug GPIO INPUT với BUTTON
Phần 11: Lập trình Ngắt ngoài EXTI (2 bài)
Bài 38: Cấu trúc và chức năng của khối ngắt ngoài EXTI
Bài 39: Thực hành code và debug ngắt ngoài với BUTTON
Phần 12: Lập trình giao tiếp UART (4 bài)
Bài 40: Cấu trúc và chức năng khối UART
Bài 41: Truyền dữ liệu nhiều định dạng qua UART
Bài 42: Nhận dữ liệu UART sử dụng ngắt nhận RXNEIE
Bài 43: Nhận dữ liệu UART sử dụng DMA
Phần 13: Tổng kết cuối khóa và cấp bằng chứng nhận
Bài 44: Tổng kết cuối khoá

600.000 VND

 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Bài học: 45 bài
 • Xem trên máy tính, điện thoại
 • Sở hữu: 3 năm
 • Cấp chứng nhận hoàn thành