Khóa học Online

Khóa học cung cấp các kiến thức chi tiết về bộ vi xử lý ARM Cortex M3/M4 và các ý tưởng, hướng dẫn để lập trình xử lý ngắt, sử dụng các ngoại vi dòng vi điều khiển STM32 trong việc xây dựng firmware cho một dự án.

6 điểm quan trọng mà các bạn sẽ đạt được khi tham gia khóa học:

 • Hiểu được về phần cứng board mạch Arduino, cách ghép nối Arduino với các module thiết bị ngoại vi
 • Lập trình sử dụng được của Arduino để giao tiếp được với các cảm biến và điều khiển được các thiết bị trong các đề tài, dự án
 • Hiểu về ngắt, bật/tắt ngắt và biết sử dụng ngắt ngoài trên Arduino
 • Biết cách khai thác, sử dụng các thư viện dành cho Arduino
 • Kỹ năng xây dựng phần mềm nhúng với Arduino và debug sử dụng log Serial
 • Tiếp cận, đọc hiểu và thực hành nâng cao dựa trên tài liệu Datasheet

Khóa học này dành cho ai?

 • Những bạn đang theo học các lĩnh vực lập trình vi điều khiển, vi xử lý, thiết kế Hệ thống nhúng và Internet of Things
 • Những bạn làm việc ở các lĩnh vực khác nhưng muốn sử dụng Arduino để làm demo ý tưởng, giải pháp hay phục vụ niềm đam mê sáng tạo

Yêu cầu:

 • Khóa học không yêu cầu về kiến thức nền tảng. Các bạn cần có phần cứng Arduino Uno R3 để thực hành trong khóa học

Thông tin giảng viên:

 • Tôi là Nguyễn Huỳnh Nhật Thương - giảng viên chính của khóa học này. Tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hệ thống nhúng và hơn 3 năm tham gia vào công tác hướng dẫn thí nghiệm thực hành, trợ giảng các môn trong lĩnh vực này cho các giáo sư, phó giáo sư của các trường Đại học Washington, Portland State (US), Đại học Bách khoa Đà Nẵng (thông tin chi tiết hơn các bạn xem tại đây). Cùng đồng hành với tôi để hỗ trợ các bạn là 2 trợ giảng (mentors) Văn Trung và Đức Thắng. Đây là 2 kỹ sư có kinh nghiệm khi đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho hàng trăm sinh viên tham gia các khóa học tại TAPIT, cũng như đã tham gia thiết kế và lập trình cho nhiều đề tài, dự án sử dụng Arduino.
 • Tôi tin rằng khóa học này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và thời gian google. Tôi và các trợ giảng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về các nội dung trong khóa học thông qua nền tảng này và ứng dụng Skype. Nếu bạn không hài lòng về bất cứ lý do gì khi tham gia khóa học, bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ trong vòng 30 ngày. Tôi thiết kế khóa học này và cam kết 100% sẽ hỗ trợ các bạn.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Giới thiệu (3 bài)
Bài 1: Tổng quan về khóa học
Bài 2: Các ưu điểm của Arduino
Bài 3: Tài liệu hỗ trợ khóa học
Phần 2: Phần cứng thực hành trong khóa học (2 bài)
Bài 4: Phân tích và lựa chọn board phát triển vi điều khiển
Bài 5: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý board Arduino Uno
Phần 3: Trình phát triển Arduino IDE (2 bài)
Bài 6: Tổng quan, tải về và cài đặt Arduino IDE
Bài 7: Chạy thử chương trình mẫu nhấp nháy LED với Arduino IDE
Phần 4: Nhập xuất tín hiệu số - General Purpose Input/Output (4 bài)
Bài 8: Khái niệm, ứng dụng GPIO
Bài 9: Thực hành OUTPUT điều khiển LED
Bài 10: Thực hành INPUT đọc nút nhấn
Bài 11: Một số lưu ý khi làm việc với GPIO
Phần 5: Ngắt ngoài - External Interrupt (2 bài)
Bài 12: Khái niệm và ứng dụng của ngắt và ngắt ngoài
Bài 13: Thực hành viết chương trình sử dụng ngắt ngoài
Phần 6: Giao tiếp Serial (UART) (4 bài)
Bài 14: Khái niệm, ứng dụng giao tiếp Serial
Bài 15: Thực hành truyền/nhận dữ liệu từ Arduino qua PC
Bài 16: Xử lý chuỗi trong Arduino
Bài 17: Debug chương trình với log Serial
Phần 7: Analog Input/Output (4 bài)
Bài 18: Khái niệm, ứng dụng của tính năng Analog Input (ADC)
Bài 19: Thực hành sử dụng ADC với biến trở
Bài 20: Khái niệm, ứng dụng của tính năng Analog Output (PWM)
Bài 21: Thực hành sử dụng PWM để điều chỉnh độ sáng đèn LED
Phần 8: Lập trình LED 7 đoạn (4 bài)
Bài 22: Giới thiệu LED 7 đoạn
Bài 23: Thực hành điều khiển một LED 7 đoạn
Bài 24: Tìm hiểu IC mở rộng 74HC595
Bài 25: Thực hành điều khiển LED 7 đoạn với 74HC595
Phần 9: Lập trình sử dụng Timer (2 bài)
Bài 26: Khái niệm Timer và các thanh ghi
Bài 27: Tính toán và lập trình với ngắt tràn Timer
Phần 10: Giao tiếp I2C (4 bài)
Bài 28: Khái niệm, ứng dụng của giao tiếp I2C
Bài 29: Tìm hiểu module thời gian thực DS1307
Bài 30: Thực hành đọc thời gian từ module thời gian thực DS1307
Bài 31: Thực hành ghi thời gian vào module thời gian thực DS1307
Phần 11: Bộ nhớ EEPROM (2 bài)
Bài 32: Khái niệm, ứng dụng của bộ nhớ EEPROM
Bài 33: Thực hành đọc, ghi dữ liệu bộ nhớ EEPROM
Phần 12: Hướng dẫn thêm, sử dụng thư viện trong Arduino (2 bài)
Bài 34: Tải và thêm một thư viện, ví dụ với thư viện LCD I2C
Bài 35: Sử dụng một thư viện, ví dụ với thư viện LCD I2C
Phần 13: Chương trình Bootloader (2 bài)
Bài 36: Khái niệm, ứng dụng của chương trình Bootloader
Bài 37: Thực hành nạp chương trình Bootloader cho ATMega328P
Phần 14: Tổng kết cuối khóa và cấp bằng chứng nhận!

500.000 VND

 • Trình độ: má»›i bắt đầu
 • Bài học: 37 bài
 • Xem trên máy tính, điện thoại
 • Sở hữu: 3 năm
 • Cấp chứng nhận hoàn thành